Vad är en coach?

  • Inläggsförfattare:

Ett av de ord som använts mest i svenska språket de senaste åren är ”coach”

Ett av de ord som använts mest i svenska språket de senaste åren är ”coach”, som från början betyder kusk. Det är dock inte i denna betydelse som ordet har fått spridning på sistone, utan i sammansättningar som jobbcoach och karriärcoach.

Vad gör en coach?

En coach hjälper sin klient att nå sina målsättningar genom att hjälpa till med att sätta upp delmål, uppmuntra och ställa frågor. Ett vanligt missförstånd är att en coach sitter inne med en universallösning på hur olika problem ska tacklas. Kanske kommer denna missuppfattning från amerikanska filmer med sporttema, där coachen ofta vet bäst, eller i alla fall tror sig veta bäst. Att vara coach handlar dock inte om att komma med en given lösning på ett problem, utan att sporra klienten till att lösa problemen på egen hand. Coachning blir därför en fråga om att hjälpa andra att hjälpa sig själva, och att bidra till klienterna presterar och mår bättre.

Vad handlar coaching om?

Grundtanken inom coachning, där man fokuserar på att ställa upp mål och förverkliga dessa, kommer från den kognitiva teorin, enligt vilken alla människor har ett behov av att bli sedda och bekräftade. Genom positiv feedback säkerställer man att den coachade klienten utvecklas i en positiv riktning. Den kritik som ges ska vara konstruktiv, och syfta till att bygga upp och utveckla den coachade.

Hur blir man coach?

Det finns flera olika organisationer som certifierar coacher. I Sverige är European Mentoring & Coaching Council, International Coach Federation och International Coaching Community de mest kända. De olika organisationerna har olika kvalitetskrav som måste uppfyllas för att någon ska få kalla sig coach enligt deras standards. Bl.a. varierar antalet utbildningstimmar, antalet timmar av coaching som den som vill kalla sig coach ska ha genomfört, och även hur processen för godkännande ser ut. Det varierar även om det måste vara organisationen som genomför utbildningen, eller om den endast granskar och certifierar coacher.

Fortsätt läsa Vad är en coach?